išjungti

išjungti
išjùngti tr. 1. atjungti, išskirti: Nepersiregistravusieji abonentai iš radijo tinklo bus išjungti sp. | refl.: Jei bičių šeimos grandis trūksta vienoje vietoje, tai išsijungia ir kiti grandies nariai . 2. iškinkyti iš jungo: Jaučius išjùngti KI29. Aš išjungiau jaučius J. | refl. tr.: Norėjo jaučius man išsijungt ir vestis V.Kudir. \ jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; prijungti; sujungti; užjungti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išjungti — išjùngti vksm. Išjùnk vari̇̀klį, šviẽsą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • radiola — radiolà dkt. Įjùngti, išjùngti radiòlą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • starteris — stárteris plg. Įjùngti, išjùngti stárterį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žoliapjovė — žoliãpjovė dkt. Įjùngti, išjùngti žoliãpjovę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atjungti — atjùngti tr. 1. atsieti, atrišti, atskirti: Mes atjungsime plokšteles nuo tinklo rš. | Šviesa atjungia sidabrą nuo bromo Mš. neatjungiamai adv. (nlt.) neatsiejamai: Socialistinio lenktyniavimo kilimas yra neatjungiamai susijęs su partijos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išjungtukas — išjungtùkas sm. (2) mygtukas elektrai įjungti arba išjungti; žr. jungiklis: Ant sienos, šalia elektros išjungtuko, kabėjo nuplėšiamas kalendorius rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jungiklis — jungìklis sm. (2) NdŽ tech. 1. prietaisas elektros srovei grandinėje įjungti ar išjungti: Tuoj puolęs prie jungiklio, Kiaupas sulaikė motorą rš. Vilius priėjo prie jungiklio ir paspaudė rankenėlę rš. Įėjęs į kambarį, paspaudžiau jungiklį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jungti — jùngti, ia, ė tr. K, Š; SD168, B, R, MŽ31, M 1. rišti, sieti, vienyti; traukti: Ši sąsmauka jungia abu kraštus rš. Jùngti dančiu, dantiškai (sijas ir padėklus) VĮ. Parvarinė siena abi šalini sieni jungė S.Dauk. Jungti rąstus – sunkus darbas Lnk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • komutatorius — komutãtorius sm. (1) DŽ tech. 1. prietaisas sujungti ar išjungti grandinei, kuria eina elektros srovė, arba jos krypčiai pakeisti, perjungiklis: Reostato vietoje įjungiame komutatorių K.Barš. 2. rš prietaisas telefono abonentams sujungti (ranka) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nujungti — nujùngti 1. tr. nuimti (jungą): Nujùngiau jungą nuo jaučių J. 2. tr. nukinkyti: Jau tėtis parvažiavo, reikia eiti arklio nujungt Grž. 3. tr. nuimti (prilipusį): Reik mokėjimo velėną nujungti nu lopetos Ggr. 4. intr. nusigyventi: Jis kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”